ชื่อ : นางสาวศศิธร พิมพา
ชื่อเล่น : ส้ม
อายุ : 28 ปี

ผลงานด้านนักกีฬา
• แชมป์ระดับประเทศ
– สพฐ. 14 ปี
– เปปซี่ 16 ปี
– การไฟฟ้า 18 ปี
– กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
– กีฬานักเรียนนักศึกษา

ผลงานด้านทีมชาติ
• นักเรียนไทย ตอนอายุ 16 ปี ประเทศมาเลเซีย แชมป์
• ยุวชนทีมชาติ ตอนอายุ 17 ปี
ประเทศตุรกี อันดับ 13 ของโลก
• เยาวชนทีมชาติไทย 18 ปี
– แชมป์อาเซี่ยน
– อันดับ 4 เอเชีย
– อันดับ 16 ของโลก

ผลงงานด้านโค้ช
• กีฬาถ้วย ข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แชมป์
• กีฬามหาวิทยาลัย ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับ 3
• กีฬาเอสโคล่า รุ่น 14 ปี ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพ ได้อันดับ 3