ชื่อ : นางสาวศศิธร พิมพา
ชื่อเล่น : ส้ม
อายุ : 28 ปี


การทำงาน
• โค้ชโรงเรียนนานาชาติโชสวเบอรี่ 3 ปี
• โค้ชโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1 ปี
• คุณครูสอนวอลเลย์บอล 5 ปี


 

ผลงานด้านนักกีฬา
• แชมป์ระดับประเทศ
– สพฐ. 14 ปี
– เปปซี่ 16 ปี
– การไฟฟ้า 18 ปี
– กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
– กีฬานักเรียนนักศึกษา

ผลงานด้านทีมชาติ
• นักเรียนไทย ตอนอายุ 16 ปี ประเทศมาเลเซีย แชมป์
• ยุวชนทีมชาติ ตอนอายุ 17 ปี
ประเทศตุรกี อันดับ 13 ของโลก
• เยาวชนทีมชาติไทย 18 ปี
– แชมป์อาเซี่ยน
– อันดับ 4 เอเชีย
– อันดับ 16 ของโลก

ผลงงานด้านโค้ช
• กีฬาถ้วย ข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แชมป์
• กีฬามหาวิทยาลัย ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับ 3
• กีฬาเอสโคล่า รุ่น 14 ปี ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพ ได้อันดับ 3

โค้ชส้ม

ผู้ก่อตั้งสถาบันการเรียนการสอน
หลักสูตร Volleyball Academy

ชื่อ : นางสาวศศิธร พิมพา
ชื่อเล่น : ส้ม
อายุ : 28 ปี


การทำงาน
• โค้ชโรงเรียนนานาชาติโชสวเบอรี่ 3 ปี
• โค้ชโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1 ปี
• คุณครูสอนวอลเลย์บอล 5 ปี


 

ผลงานด้านนักกีฬา
• แชมป์ระดับประเทศ
– สพฐ. 14 ปี
– เปปซี่ 16 ปี
– การไฟฟ้า 18 ปี
– กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
– กีฬานักเรียนนักศึกษา

ผลงานด้านทีมชาติ
• นักเรียนไทย ตอนอายุ 16 ปี ประเทศมาเลเซีย แชมป์
• ยุวชนทีมชาติ ตอนอายุ 17 ปี
ประเทศตุรกี อันดับ 13 ของโลก
• เยาวชนทีมชาติไทย 18 ปี
– แชมป์อาเซี่ยน
– อันดับ 4 เอเชีย
– อันดับ 16 ของโลก

ผลงงานด้านโค้ช
• กีฬาถ้วย ข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แชมป์
• กีฬามหาวิทยาลัย ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับ 3
• กีฬาเอสโคล่า รุ่น 14 ปี ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพ ได้อันดับ 3

ผู้ฝึกสอน

วิภาวรรณ ชูน้ำคำ (ฝน)

ชื่อ : นางสาววิภาวรรณ ชูน้ำคำ
ชื่อเล่น : ฝน


ประวัติการศึกษา : 
– ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ
– ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล : 
– เริ่มเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเมื่ออายุ 8 ปี
จนถึงปัจจุบันระยะเวลาในการเล่นทั้งหมด
ประมาณ 12 ปี

 • ชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการเยาวชนแห่งชาติ
  ครั้งที่ 34น่านเกมส์ ปี 2561
 • รองชนะเลิศอันดับสอง รายการเยาวชนแห่งชาติ
  ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ปี 2562
 • ชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการเยาวชนแห่งชาติ
  รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ครั้งที่ 36
  ตราดเกมส์ ปี 2563

 • รองชนะเลิศอันดับสอง รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
  ครั้งที่ 39 ขุนด่านเกมส์ ปี 2561
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการกีฬานักเรียนนักศึกษา
  ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ ปี 2563

 • ชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการวอลเลย์บอล”ชีเล็ค”
  ประชาชน ข ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  ปี 2564
 • อันดับ 7 (เกษตรศาสตร์ วีซี) รายการ
  เอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022

อนิษา กตกุลปัญญา (กิ๊บ)

ชื่อ : นางสาวอนิษา กตกุลปัญญา
ชื่อเล่น : กิ๊บ


ประวัติการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล :
– เริ่มสนใจกีฬาวอลเลย์บอลและเริ่มเล่นวอลเลย์บอล ตอนอายุ 7 ปี
จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาในการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล ประมาณ 13 ปี

 

 • ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็คทูน่าชิงแชมป์ประเทศไทย ประชาชนถ้วย ข ปี 2564
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนซีเล็คทูน่าชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2563
 • รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา นครสวรรค์ศึกษาเกมส์
 • อันดับ 7 (เกษตรศาสตร์ วีซี) รายการ Volleyballthailandleague 2022

พิมพ์ธิดา เบญจทิศมงคล (พิมพ์)

ชื่อ: นางสาวพิมพ์ธิดา เบญจทิศมงคล
ชื่อเล่น : พิมพ์


ประวัติ :
– เริ่มเล่นวอลเลย์บอลตอนอายุ 15 ปี
– เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียน
Bellport middle school
– เริ่มเป็นนักกรีฑาตอนอายุ 16 ปี
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 •  Rookie of the year SCVCA-2017
 • All League SCVCA-2017
 • Bellport High School Varsity Volley ball Offensive Award 2017, Ace Award 2017
 • 3rd place 4*400 ST.Anthony’s Track Invitation
 • อันดับ 6 ระยะ 800ม. กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562
 • อันดับ 3 ระยะ 5000ม. กรีฑาชิงแชมป์มุ่งกีฬาซีเกมส์ 2022

วณิชยา ลิ่มสกุล (มิ้นท์)

ชื่อ : นางสาววณิชยา ลิ่มสกุล
ชื่อเล่น : มิ้นท์


ประวัติการศึกษา :
– ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
– ระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประสบการณ์ด้านกีฬา : 
– เก็บตัวเยาวชนทีมชาติ ปี 2018
รายการ smm volleyball ชุด U17 ชิงแชมป์เอเชีย ณ จ.นครปฐม
– ประสบการณ์เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล 10 ปี

         รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

 • ชนะเลิศ ชุมพร-ระนองเกมส์ ครั้งที่ 33
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 น่านเกมส์ ครั้งที่ 34
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 บุรีมย์เกมส์ ครั้งที่ 35

  รายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

 • รองชนะเลิศ นครนายกเกมส์ ครั้งที่ 39
 • รองชนะเลิศ นครสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 40
 • รองชนะเลิศ อุดรธานีเกมส์ ครั้งที่ 41

  รายการ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชิงแชมป์ประเทศไทย

 • รองชนะเลิศอันดับ 2 รอบประเทศ ปี 2017 ครั้งที่ 13 จ.นครราชสิมา
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 รอบประเทศ 2018 ครั้งที่ 14 จ.กระบี่
 • เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรอบประเทศปี 2019 ครั้งที่ 15 จ.เชียงใหม่
 • เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรอบประเทศปี 2020 ครั้งที่ 16 จ.อยุธยา

  รายการวอลเลย์บอลอคาเดมี่ลีก

 • อันดับ 5 รายการ Now Academy 2016 สโมสรสุพรีม ชลบุรี อีเทค
 • อันดับ 2 รายการ Pipo Academy League 2018 สโมสรสุพรีม ชลบุรี อีเทค
 • อันดับ 2 รายการ Pipo Academy League 2019 สโมสรสุพรีม ชลบุรี อีเทค
 • อันดับ 4 รายการ SAT Volleybell Academy League 2019
  สโมสรเจนเนอราลี่ สุพริม

  รายการวอลเลย์บอล Thai PBS

 • ชนะเลิศรอบประเทศ ปี 2017 ณ จ.ศรีษะเกษ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 รอบประเทศ ปี 2018 ณ จ.นนทบุรี

  รายการวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ประชาชน ข

 • ชนะเลิศอันดับ 1 รายการวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ประชาชน ข ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2564

วัทธิกร อินพะหะ (ตี๋)

ชื่อ : นายวัทธิกร อินพะหะ
ชื่อเล่น : ตี๋


ประวัติการศึกษา : 
– ระดับมัธยม รร กีฬานครนนท์วิทยา 6
– ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาบางเขน


ประวัติการเล่น :
– เริ่มสนใจกีฬาวอลเลย์บอลและเริ่มเล่นวอลเลย์บอล ตอนอายุ 14 ปี
จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาในการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล ประมาณ 6ปี
ประสบการณ์ทางด้านกีฬา เล่นวอลเลย์บอลมาแล้ว 6ปี

 • ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาที่ จ.นครธรรมราช
 • ชนะเลิศการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติรอบคัดภาค ปี 2563
 • ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ปี 2563
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเลย์บอล PEA ระดับประเทศ ปี 2562
 • อันดับ 7 (เกษตรศาสตร์ วีซี) รายการ Volleyballthailandleague 2022

ปิยะ บ๋วยเฮง (คอม)

ชื่อ : นายปิยะ บ๋วยเฮง
ชื่อเล่น : คอม
อายุ : 20 ปี


ประวัติการศึกษา : 
– ระดับมัธยม โรงเรียนกีฬาจังหวัด สุพรรณบุรี
– ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประสบการณ์การเป็นโค้ช : 
– รายการเยาวชนซีเล็ค
– รายการ ซีเล็ค ประชาชน ข

รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ : 

 •  รองชนะเลิศอันดับ 2 สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่ 32
 • ชนะเลิศ ชุมพร – ระนองเกมส์ ครั้งที่ 33
 • ชนะเลิศ น่านเกมส์ ครั้งที่ 34
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 บุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 35

รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ :

 •  รองชนะเลิศอันดับ 2 นครนายกเกมส์ ครั้งที่ 39
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 นครสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 40
 •  รองชนะเลิศอันดับ 2 อุดรธานีเกมส์ ครั้งที่ 41

รายการ วอลเลย์บอลอคามี่ลีก :

 • รายการ Pipo academy league 2018 สโมสรวิสาขา
 • รายการ Set Volleyball academy league 2019 สโมสรวิสาขา

ธัญพิสิษฐ์ งามพริ้ม (ฮอลล์)

ชื่อ : นายธัญพิสิษฐ์ งามพริ้ม
ชื่อเล่น : ฮอลล์


ประวัติการเล่น : 
เริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ 7 ปี และได้เข้าศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนกีฬา จ.สุพรรณบุรี 
– ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ระยะเวลาในการเล่นวอลเลย์บอล รวม 11 ปี

 • รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2